lean materiały szkolenia

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w sposobach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swoje korzenie w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie zbędnych. narzędzia lean Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zminimalizowanie trwonienia zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych półproduktów. Skorzystanie z metod lean management daje szansę uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zwykle poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co ciekawe techniki z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to zdolność dokonania oceny, które czynności są niepotrzebne dla firmy.